SINTAGMA

Informació
Information


El sistema retorna els resums (en català i en anglès) de tots els articles publicats a SINTAGMA que coincideixin amb la cerca feta, ja sigui per autors, per títols, per temes o per números; acompanyen els resums les dades bibliogràfiques corresponents i la possibilitat de descarregar els articles en format *.pdf.

The system shows the abstracts (in Catalan and English) of all the articles published in SINTAGMA that match your search (by author, title, subject or issue number); abstracts are followed by their corresponding bibliographical data. You can also download the articles as *.pdf files.


Cercar per autors
Search by author
Cercar per títols
Search by title
Cercar per temes
Search by subject
Cercar per números
Search by issue number